Hur vi arbetar

Vägen ut från missbruk

Missbrukaren är uppslukad i en livsmiljö av trauman, våld och hot där skadespridning och destruktion är livsmönstret. Vi använder evangeliet som ett verktyg för att bryta hela denna kultur. Vi bygger upp en ny livssyn och evangeliet blir som en farkost eller en bro ut från allt som härskar i tvångsmässigt förlorat liv. Allt hos oss sker under frihet och ansvar, vi har inga tvångsåtgärder. En fri och vänlig gemenskap i en hemmiljö med egen lägenhet är den nya tillvaron.

"En människa övertalad mot sin vilja har inte ändrat uppfattning"

Självklart har vi regler och rutiner samt total drogfrihet för alla i verksamheten.


Vad är själavård?

Utövas av kyrkan i syfte att hjälpa människor med själsliga eller/och andliga svårigheter i livet. Tidigare var präster och pastorer de som arbetade med själavård i församlingslivet, idag är arbetet utbrett i alla led i kyrkan. Vad vi på Good Foundation menar med själavård är detta i korthet:

Bemötandet:

Varje individ ska ses, höras och hjälpas lika, så som det gällde oss själva.

Barmhärtighet:

Uppmuntran, tröst och sann förmaning utan fördömelse, ska omsluta tillvaron.

Bön:

Att frivilligt i ödmjukhet tillsammans be i enlighet med vår kristna tro.

Framförallt - kom som du är, vi börjar där!


10 Förvandlande steg till frihet!

1. Kapitulation

Att erkänna sin maktlöshet leder till frihet.

2. Tro

Tro är grunden för all förändring och utveckling.

3. Viljan

Viljan är öppningen eller förseglingen till att ta emot hjälp. Ett helt avgörande val.

4. Väggen

Alla hinder till upprättelse blir underställda den större kraften som finns i programmet.

5. Förlåtelsen

Det mänskligt sett oupplösliga får sin lösning i förlåtelsen.

6. Kraft

Kravla, krypa, gå. Stegvis går vi upp i ett nytt kraftfullt liv.

7. Tillit

Bekännelse, att lägga ner vapnen och söka försoning ger nya förutsättningar när förtroendekapitalet är slut i alla riktningar.

8. Öppningen

Från själens obotliga ensamhet till medmänsklig öppen gemenskap förutsätter ett öppet ödmjukt sinnelag med hjärtats dörr på glänt. Det uppnår vi via samtal, studier, arbete, musik, utflykter och sport etc.

9. Andakt

Med ord från någon större och vidare än mig själv klarnar anden i människan till vägledning för själen och till hälsa för kroppen.

10. Upprest

Vid målet, stående på en hållbar god grund, upprättad, självgående och fri.