Medarbetare

Vi som är engagerade i Good Foundation


Seppo Hast
Verksamhetschef
Mobil 0704-93 38 42
E-post seppo@igf.nu


Kristina Hast
Administration
E-post kristina@igf.nu


Per-Erik Ariel
Själavårdare
E-post per-erik@igf.nu


Marjatta Munoz Ariel
Läkare
E-post marjatta@igf.nu


Fredrik Lönn
E-post fredrik@igf.nu